?> نمایش خلاق مهد کودک پیش دبستانی چهار ستاره پرواز مشهد

نمایش خلاق

نمایش خلاق

نمایش خلاق

ضرب‌المثل‌ها وعنوانهای آموزشی درقالب نمایش خلاق بصورت هفتگی درقالب یک موضوع توسط مربی وبچه‌ها درکلاس اجرا میشود.

 تاثیر نمایش خلاق برخلاقیت کودکان پیش دبستانی

تأکید بر پرورش افراد خلاق به منظور دستیابی به توسعه وپیشرفت های تحصیلی،اجتماعی و…وحل بحران های جدید در زمینه های مختلف زندگی به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر، ایجاب می کندکه تعلیم وتربیت خلاق به مفهوم توانایی فرد برای تولیدایده های بدیع و بازسازی مجدد، باارزش محسوب شود ومورد توجه قرارگیرد.استفاده ازنمایش خلاق به عنوان یکی از شاخه های هنر، راه مناسبی است. بنیان نمایش خلاق بر تصورکردن است. جایی که نه از تجویز دیالوگ خبری است ونه ازلباس ودکور و… . وآنچه حرف اول را می زند تصور و تخیل است که باید در تخیل بازیگران خلق شود.
نمایش خلاق باعث افزایش نمره های  سیالی , بسط , ابتکار , انعطاف و خلاقیت کودکان میشود.

بهره گیری از نمایش خلاق به عنوان یکی از تکنیک ، درافزایش نمرات خلاقیت کودکان پیش دبستانی به طورچشمگیری موثر است.
نمایش خلاق روشی سودمند جهت رشد تخیل و قوه خلاقیت خصوصاً درسنین کودکی است. چرا که این جریان به طورکامل تحت تأثیر نیروی تصور وتخیل  است.

ويژگي هاي فرد خلاق

-انگيزه بالايي براي پيشرفت دارند آنها كنجكاو و جستجوگرند
-در انجام كارها داراي پشتكار و انضباط هستند
-انگيزه فراواني براي كسب دانسته ها و تجربيات جديد دارند
-شوق فراوان براي زندگي كردن دارند
-زيباپسند بوده و علاقمند به آثار هنري هستند
-مي توانند بر روي ديگران بسيار تاثير گذار باشند
-داراي قوه تخيل (فعال ) بالايي هستند
-ميل به استقلال دارند و از اينكه همرنگ جامعه باشند مي پرهيزند و در مواردي كه دستورهايي بر خلاف ميل و يا اعتقادات خود دريافت كنند به سرپيچي از آنها تمايل نشان مي دهند
-در زندگي كمتر جزيي نگر هستند
-پيچيدگي در امور را بر سادگي ترجيح مي دهند
-روحيه اي طنزگونه دارند و از شوخ طبعي برخوردارند
-تمايل به انجام كارهايي دارند كه با ريسك توام است
-افراد خلاق كارها را به خاطر لذت و رضايت بخشي انجام مي دهند و كمتر تحت تاثير عوامل بيروني نظير شهرت ، پول و يا تاييد ديگران كار مي كنند
-گرايش به سادگي و ايجاد نظم دارند
-در انجام تصميم گيرها انعطاف پذيرند
-مسائل پيچيده را به مسائل ساده ترجيح مي دهند
-آنها تمايل دارند كه احساسات و هيجانات خود را صريح بيان كنند.
افراد خلاق از هوشي بالاتر از حد متوسط برخوردارند
– به موضوعاتي توجه مي كنند كه ديگران به آن توجه نداشته اند
-در مواردی آنها براي يك مسئله مي توانند چندين راه حل داشته باشند