?> موسیقی مهد کودک پیش دبستانی چهار ستاره پرواز مشهد

موسیقی

آموزش موسیقی مهد کودک پرواز مشهد

2

 

توسط مربی باسابقه وکارآمدبه آموزش موسیقی صورت میگیرد, تمرین سرودهایی همراه موسیقی‌ های شاد کودکانه  که این سرودها توسط بچه‌ها درپایان هرسه ماه باحضور اولیای محترمشان در مهد کودک اجرا می‌شود.

تاثیر موسیقی برافزایش حافظه وتمركز

موسیقی ازطریق تحریك فرد برای دقت بیشتر نسبت بنوع صدا‌، ریتم، ملودی، آهنگ، جهت صدا و…درافزایش حافظه وتمركز مؤثر است؛ بهمین دلیل، اغلب دانش‌آموزانی كه نوعی با موسیقی درارتباط هستند درمدرسه ودانشگاه موفقتر هستند.
امروزه ثابت شده حافظه می‌توانداز طریق موسیقی تقویت شود وافرادیكه ازكودكی درمعرض آموزش موسیقی بوده‌اند‌، حافظه بسیار بهتری دارند. ریتم، ملودی، هارمونی و… جزو عواملی هستند كه موجب تقویت حافظه می‌شوند.آزمایشیكه دردانشگاه هنگ‌كنگ‌ انجام شد، ۴۵‌نوازنده اركستر بین سنین ۶ تا ۱۵‌سال ازلحاظ قدرت حافظه وبخاطر‌سپردن كلمات، مورد بررسی قرار گرفتند.
پژوهشگران دریافتند كه كودكان نوازنده نسبت به همسن‌و‌‌سالان غیرنوازنده خود بمراتب كلمات بیشتری راحفظ می‌كنند. پس ازیكسال آزمایش دیگری ازاین گروه گرفته ومشخص شد كه حافظه كودكانیكه هنوز نوازنده اركستر هستند نسبت بسال گذشته توانمند‌تر شده‌، درحالیكه حافظه كسانی كه ازاركستر جداشده‌اند‌، درهمان سطح باقی مانده است. همچنین نواختن كمك بدرك وانتقال بهتر مفاهیم به افراد کمک می‌كندكه از اركان مهم موفقیت درزندگی است.

موسیقی ، عنصر بسیار قدرتمندی استكه همانند یك داروی شفابخش عمل میكند و حتی ممكن است شما به آن معتاد نیز بشوید. دیوید تیم، نویسنده كتاب «راز تاثیر‌گذاری موسیقی» در مقدمه كتاب خود می‌نویسد: موسیقی بیش از 1 زبان است. درواقع موسیقی یرب‌النوع زبان‌ هاست.

درواقع موسیقی در میان تمام هنر‌ها منحصر بفرداست زیرا بطور قدرتمندانه‌ای روی سطح هوشیاری افراد اثر می‌گذارد. اگر شما بشیوه‌‌ای صحیح نواختن را وارد زندگی خود كنید، می‌توانید تا سالیان سال از اثرات مثبت آن روی خود وفرزندانتان بهره گیرید

لوتز جانک، روانشناس دانشگاه زوریخ : «آموختن ملودی بدونشک فواید زیادی برا مغز انسان دارد تا جاییکه می‌تواند ضریب هوشی (IQ) فردراتا 7 امتیاز افزایش دهد. بررسی‌ها نشان داده  حتی افراد بالای 65 سال‌ هم، 4 یا 5 ماه بعداز شروع بیادگیری نواختن 1 ساز تغییرات زیاد در مغزشان بوجود می‌یآید. حتی چند هفته بعداز شروع یادگیری نشانه‌های مثبتی درمغز سالمندان دیده میشود که این تغییرات درنهایت سبب می‌شود سالمندان ابتلا ببیماریهای مغزی مانند آلزایمر را بتأخیر بیندازند وحتی از بروز بعضی از فلجی‌ها که بخاطر کاهش عملکردی مغز بوجود می‌آید پیشگیری میشود.»

موسیقی روی هر دو نیمکره مغزی انسان تأثیر‌گذار است وباعث تقویت هر دوبخش میشود. قسمتهایی ازمغز افرادیکه موسیقی می‌نوازند ووظیفه کنترل قدرت شنیداری، حافظه وقسمتهاییکه وظیفه کنترل دستها رادارند درحین فراگیری به بهترین شکل تمرین داده می شوند وتقویت میشوند.