?> آموزش مهد کودک پیش دبستانی چهار ستاره پرواز مشهد

آموزش

آموزش های مهد کودک

9

براساس آخرین متد میباشد تابتوانیم کودکان دلبندمان رادر مشهد  با امکاناتی که دراختیار داریمبه بالاترین سطح هوشی وفرهنگی درجامعه سوق دهیم

درانتخاب مهد کودک , پیش دبستانی دقت کنید

کودکان درسنین 2 تا 6 سالگی، بایک مقایسه بانوباوگان وکودکان نوپا، زمان زیادتری رادربیرون ازمنزل سپری میکنند. درآمارهای سی سال قبل،تعداد کودکانیکه به مهد کودک میروند بطور چشمگیری افزایش یافته.که دلیل آن مشارکت مادران درزمینه اشتغال میباشد. درجامعه ما، مادران 67 درصد از کودکان پیش دبستانی  مشغول بکار هستندو مادر چاره‌ای جز سپردن کودک خودبه مهدکودک ندارد. درواقع محلهاییکه با هدف آموختن ونگهداری کودکان تاسیس شده که اینروزها نقش بسزایی درتربیت کودک دارند وعنصر مهمی درمسیر تربیت کودکان محسوب میشوند.
دراین مجموعه تمام تلاش مابرپایی کلاسهایی میباشدکه نونهالانمانرا بسمت آینده ای روشن وفرزندان صالح هدایت کند .

آموزش های  مهدکودک و پیش دبستانی پرواز مشهد از قبیل….

آموزش قرآن

 آموزش موسیقی

آموزش زبان انگلیسی

بازی های آوازی

تفکر خلاق

سفالگری

نقاشی

ژیمناستیک

براساس آخرین مشاهدات انجام شده مشخص گردید وظیفه مهدکودکها صرفا نگهداری کودکان درزمان نبود والدین وخوب تغذیه کردن آنها درکنار همسن وسالهای خودشان نمیباشد بلکه این محلها باید همانند یک مدرسه کارآمد، تجربیات با کیفیت عالی وبالا رادرمحلی امن وشاد رابرای آنها فراهم سازند.تادر کنار این محیط مطمئن علاوه بر بازی وشاد بودن کنار همنوعان خودواحساس آرامش داشتن کلیه اصول فراگیری وآموزشی را بطور صحیح بیاموزند تادر زمان نزدیکه بطور رسمی وارد مرحله بعدی زندگی خودکه آینده آنهابه آنمرحله بستگی دارد وارد میشوند احساس بیگانگی پیدا نکنند تابتوانند ازمرحله اول تمام سطوح رابا بهترین وعالیترین نوع پشت سر بگذرانند واز بقیه همنوعان خود عقب نمانند.زیراهمین عقب افتادگیهای تحصیلی آنها راکم کم بطور کامل ازمسیر رقابت دورخواهد کرد.

به امید دیدار شما در مهد کودک – پیش دبستانی سه ستاره  پرواز مشهد