?> مهد کودک پیش دبستانی چهار ستاره پرواز مشهد

آموزش قرآن کودک

مهد کودک پرواز   قرآن پیش دبستانی و مهد کودک بصورت زیر برگزار میگردد قرآن پیش دبستانی ۱: فراگیری...

Read More

مهدکودک چهار ستاره مشهد

مهد کودک چهار ستاره مشهد, پیش دبستانی پرواز مشهد درمهرماه سال 1390 درشهر مشهد تاسیس...

Read More

زبان انگلیسی

مهد کودک پرواز  توسط مدرس زبان این دوره با۵ سال سابقه تدریس مهد کودک تحت نظر مؤسسه زبان معتبر...

Read More

موسیقی

آموزش موسیقی مهد کودک پرواز مشهد   توسط مربی باسابقه وکارآمدبه آموزش موسیقی صورت میگیرد, تمرین...

Read More

نقاشی

آموزش نقاشی   درابتدای سال باکودکان مهارت‌های حرکتی وآشنایی بارنگ‌ها تمرین میشود. مهارتهای...

Read More

بازی های حرکتی

بازی های حرکتی در مهدکودک پرواز یکروز درهفته برگزار می‌شود وزمان هرکلاس ۳۵ دقیقه است. روند کاری به...

Read More

آموزش

آموزش های مهد کودک براساس آخرین متد میباشد تابتوانیم کودکان دلبندمان رادر مشهد  با امکاناتی که...

Read More

آموزش

آموزش های مهد کودک

9

براساس آخرین متد میباشد تابتوانیم کودکان دلبندمان رادر مشهد  با امکاناتی که دراختیار داریمبه بالاترین سطح هوشی وفرهنگی درجامعه سوق دهیم

درانتخاب مهد کودک , پیش دبستانی دقت کنید

Read More »

آموزش قرآن کودک

مهد کودک پرواز

 124

قرآن پیش دبستانی و مهد کودک بصورت زیر برگزار میگردد

قرآن پیش دبستانی ۱: فراگیری حروف قرآن همراه باشعر وقصه , بازی , علایم قراردادی با لحن عرب ، آموختن سوره همراه باعلائم قراردادی، فراگیری احادیث
قرآن پیش دبستانی ۲: فراگیری حروف قرآن  بالحن عرب همراه باعلایم قراردادی، قصه وشعر که تاپایان خردادماه کودکان

Read More »

زبان انگلیسی

مهد کودک پرواز 62

توسط مدرس زبان این دوره با۵ سال سابقه تدریس مهد کودک تحت نظر مؤسسه زبان معتبر بامدرک دوره‌ی TTC است. تدریس زبان شامل مکالمه مختصر وکتاب Balloons برای پیش‌  دبستانی ۱و کتاب ‌Balloons 2 برای پیش‌ دبستانی ۲ وفلش کارتهای Happy Kids برای

Read More »

Recent News